Thông báo kết quả sơ duyệt nhà giáo ưu tú năm 2012
  (Cập nhật: 3/5/2015)

Để thực hiện tốt Thông tư số 07/2012/TT-BGDĐT, ngày 17/02/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn về tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân (NGND), Nhà giáo ưu tú (NGƯT) năm 2012, và các Văn bản có liên quan, đề nghị Trưởng các đơn vị triển khai thực hiện theo các nội dung và kế hoạch nêu dưới đây:

1. Hội đồng xÐt tặng danh hiệu Nhà Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tó Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định được thành lập theo Quyết định sẽ 263/QĐ-CĐCNNĐ ngày 20 tháng 03 năm 2012 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định.

2. Ngày 28 tháng 3 năm 2012 Hội đồng họp và bỏ phiếu bầu sơ duyệt NGƯT năm 2012 (có biên bản đính kèm).

3. Hội đồng công bố kết quả sơ duyệt  danh sách những người đạt đủ số phiếu bầu từ 80% trở lên(có bản danh sách kèm theo), gửi tới các đơn vị trực thuộc  để cán bộ, công chức, viên chức, BCH Công đoàn, BCH Đoàn TNCS  Hồ Chí Minh  được biết và đóng góp ý kiến.

4. Thời gian tổ chức thăm dò dư luận từ ngày 04/4/2012 đến ngày 10/4/2012, mọi ý kiến đóng góp gửi về Thư ký Hội đồng để tập hợp  báo cáo Hội đồng xem xét và bỏ phiếu tán thành.

5. Kết quả bỏ phiếu tán thành được công bố trong toàn đơn vị và gửi lên Hội đồng cấp trên xét duyệt theo đúng quy định.   

DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ XÉT PHONG TẶNG DANH HIỆU NHÀ GIÁOƯU TÚ

 

Họ và tên

Năm sinh

Quê quán, chức vụ

Nơi công tác

NGƯT năm:.. (đối với xét NGND)

Trình

độ

được

đào tạo

 

 

 

Giới

 

Dân

tộc

Năm

vào

ngành

 

Số

năm trực tiếp

giảng

dạy

Số cải tiến,

SKKN

giáo trình, NCKH,

bài báo KH,

Đào tạo sau đại học

Số

năm

CSTĐ

 

HCLĐ hoặc BK

Số phiếu đạt và tỷ lệ %

Quần

chúng

 

 

Hội

đồng

cơ sở sơ duyệt

 

Hội đồng

cơ sở tán thành

Hội

đồng

tỉnh,

Bộ

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

Phạm Hồng Phong

1961

Thạc sĩ

Nam

Kinh

1982

 

1 Đề tài khoa học cấp bộ 2009

Chủ biên 2 giáo trình cấp trường

Biên soạn 02 bộ kỹ năng nghề quốc gia

8CSTĐCS

5 CSTĐ cấp Bộ 2005

1 BK của BGDĐT

1 BK của BCT

1 BK của Công đoàn CT

1 TW đoàn

24/24100%

21/23 = 91.3%

 

 

Lưu Văn Vinh

1955

Đại học

Nam

Kinh

1980

 

4 Đề tài cấp khoa

1 Đề tài cấp trường

7CSTĐCS 1CSTĐ cấp Bộ 2005

 

02 Bằng khen của Bộ Trưởng

29/3485,3%

21/23 = 91.3%

 

 

Nguyễn Viết Đức

1958

Đại học

Nam

Kinh

1985

 

1 Đề tài cấp trường

10CSTĐCS

2 CSTĐ cấp Bộ

4BK của Bộ CT

1 BK của BGDĐT

1 BK của TTg

1 BK liên đoàn LĐVN

2 BK của Công đoàn CT

5/5

100%

20/23 = 86.5%

 

 

Vũ Trọng Nghị

1963

Tiến sĩ

Nam

Kinh

1987

25

4 giáo trình

1 đề tài cấp 

   Trường

6 đề tài cấp

    Bộ

3 bài báo

    Khoa học

6CSTĐCS 2CSTĐ

    cấp Bộ     2005,2009

 

1 BK của Bộ 2006

1 BK của Bộ 2010

1 BK của UBND tỉnh 2011

7/7

100%

19/23 = 82.6%

 

 
Tin khác


Thông báo Niêm yết danh sách tín nhiệm Nhà giáo ưu tú

Những thành tích đạt được của cán bộ, giảng viên (năm học 2011 – 2012)

Thông báo kết quả sơ duyệt nhà giáo ưu tú năm 2012

Biên bản họp và bỏ phiếu sơ duyệt danh hiệu nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú

Thư mời dự lễ kỷ niệm ngày thành lập trường và đón nhận Huân chương Độc lập hạng nhất

ĐỐI TÁC
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập: 53


Tuyển sinh