Cơ sở vật chất
  (Cập nhật: 3/4/2012)

 
CƠ SỞ VẬT CHẤT
Nội dung Số lượng
4. Tổng diện tích đất sử dụng của cơ sở đào tạo đã có giấy phép 13.616 m2
5. Tổng diện tích sàn xây dựng xác định theo Thông tư số 57/2011/TT-BGDĐT, trong đó:  16.573 m2
5.1. Tổng diện tích hội trường, giảng đường, phòng học các loại  5.816 m2
5.2. Tổng diện tích thư viện, trung tâm học liệu  451 m2
5.3. Tổng diện tích phòng thí nghiệm, phòng thực hành, xưởng thực tập, nhà tập đa năng 5726 m2
6. Thư viện  
6.1. Tổng diện tích phòng đọc trong thư viện 200 m2
6.2. Tổng số đầu sách, tài liệu in 1.304 đầu sách
6.3. Tổng số đầu sách, tài liệu điện tử 250 đầu sáchTin khác


Tổng quan về nhà trường

Cơ sở vật chất

Sứ mạng và mục tiêu phát triển

Ban giám hiệu

ĐỐI TÁC
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập: 62


Tuyển sinh