GIÁO TRÌNH - TÀI LIỆU

Bài giảng lập trình cấu trúc

Trong hệ thống kiến thức chuyên ngành trang bị cho sinh viên, giáo trình Lập trình cấu trúc góp phần cung cấp những nội dung kiến thức chung nhất về lập trình, thực nghiệm trên ngôn ngữ lập trình Pascal. Giúp người học nắm bắt được những thuật toán cơ bản để giải quyết những bài toán trong từng chương và biết vận dụng những giải thuật đó để giải quyết các bài toán yêu cầu cao hơn.

ĐỐI TÁC
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập: 156