GIỚI THIỆU PHÒNG QUẢN TRỊ VẬT TƯ

Giới thiệu phòng quản trị vật tư

Quản lý các mặt công tác về quản trị, y tế, vật tư, tài sản, quản lý bán điện sinh hoạt, quản lý cung cấp nguồn nước sạch, quản lý mạng điện thoại, hệ thống tăng âm, loa đài, các hoạt động dịch vụ sản xuất: dịch vụ nhà ăn tập thể, dịch vụ vệ sinh, trông coi xe và quản lý đầu tư xây dựng cơ bản trong trường.

Danh sách cán bộ

Danh sách cán bộ

ĐỐI TÁC
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập: 97


Tuyển sinh