GIỚI THIỆU PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

Giới thiệu phòng tài chính kế toán

Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về công tác quản lý toàn bộ công tác tài chính và kế toán của trường. Quản lý vốn ngân sách, vốn ngoài ngân sách, vốn tự có, quản lý giá trị các loại tài sản của trường, thực hiện theo đúng pháp luật của Nhà nước.

Danh sách cán bộ phòng Tài chính kế toán

Danh sách cán bộ phòng Tài chính kế toán

ĐỐI TÁC
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập: 68


Tuyển sinh