BÁO CÁO 3 CÔNG KHAI

Báo cáo công khai năm học 2015-2016

1. Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế. 2. Công khai các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục. 3. Công khai thu chi tài chính.

Báo cáo công khai năm học 2014-2015

1. Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế 2. Công khai các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục: 3. Công khai thu chi tài chính

Báo cáo công khai năm học 2013-2014

1. Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế 2. Công khai các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục: 3. Công khai thu chi tài chính:

ĐỐI TÁC
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập: 66


Tuyển sinh