THỜI KHÓA BIỂU

TKB niên chế tuần 42+43 (từ ngày 4/6/2018 đến 10/6/2018   (5/24/2018)

Tuan 41-45 ap dung tu ngay 2158/18 đến 24/6/18 (LT)   (5/11/2018)

Tuan 40-41 ap dung tu ngay 14/5/2018 đen 20/5/2018 (NC)   (5/11/2018)

Tuan 38-39 ap dung tu ngay 30/4/2018 đen 6/5/2018 (NC)   (4/27/2018)

Tuan 36-37 ap dung tu ngay 16/4/2018 den 29/4/2018 (NC)   (4/23/2018)

Tuần 36 đến 40 áp dụng từ ngày 16/4/18 đến 20/5/18 (Liên thông)   (4/12/2018)

Tuần 34 ,35 áp dụng từ ngày 2/4/18 đến 15/4/18 (NC)   (3/29/2018)

Tuan 32-33 ap dung tu ngay 19/3/2018 đen 1/4/2018 (NC)   (3/15/2018)

Tuan 30-31 ap dung tu ngay 5/3/2018 đen 18/3/2018 (NC)   (3/2/2018)

Tuan 29 ap dung tu ngay 26/2/18 đến 4/3/18 (NC)   (2/1/2018)

Tuần 25 áp dụng từ ngày 29/1/18 đến 4/2/18 (NC)   (1/26/2018)

Tuan 24 ap dung tu ngay 22/8/18 đến 2818/18 (NC)   (1/22/2018)

Tuần 22 áp dụng từ ngày 8/1/18 đến 14/1/18 (NC)   (1/12/2018)

Tuần 23 áp dụng từ ngày 15/1/18 đến 21/1/18 (NC)   (1/12/2018)

Thòi khóa biểu cao đẳng khóa 57 học kỳ II (2017-2018) chính thức   (1/5/2018)

Tuần 21 áp dụng từ ngày 1/1/18 đến 7/1/18 (NC)   (1/2/2018)

Thòi khóa biểu cao đẳng khóa 56 học kỳ II (2017-2018) chính thức   (1/2/2018)

Tuần 20 áp dụng từ ngày 25/12/17 đến 31/12/17 (NC)   (12/22/2017)

Tuần 19 áp dụng từ ngày 18/12/17 đến 24/12/17 (NC)   (12/15/2017)

Tuan 18 ap dung tu ngay 11/12/17 đến 17/12/17 (NC)   (12/8/2017)

Tuần 17 áp dụng từ ngày 4/12/17 đến 10/12/17 (NC)   (12/1/2017)

Tuần 16 áp dụng từ ngày 27/11/17 đến 3/12/17 (NC)   (12/1/2017)

Tuần 14 ,15 áp dụng từ ngày 30/11/17 đến 26/11/17 (NC)   (11/15/2017)

Tuần 13 áp dụng từ ngày 6/11/17 đến 12116/17 (NC)   (11/3/2017)

cập nhật lịch điều chỉnh từ tuần 13 đến hết tuần 18/ các lớp cao đẳng khóa 57 học tập tại trường   (10/26/2017)

ĐỐI TÁC
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập: 48


Tuyển sinh