GIỚI THIỆU KHOA KINH TẾ

Giới thiệu khoa kinh tế

Với khẩu hiệu “Đoàn kết – Học hỏi – Phát triển” từ những ngày đầu thành lập Khoa Kinh tế không ngừng phát triển và trưởng thành về mọi mặt. Hiện nay, Khoa Kinh tế có 28 cán bộ giảng viên, trong đó 30% giảng viên có trình độ thạc sỹ, 70% giảng viên có trình đại học. Đội ngũ giảng viên yêu nghề, năng động, nhiệt tình trong giảng dạy.

Danh sách cán bộ, giảng viên khoa kinh tếĐỐI TÁC
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập: 60


Tuyển sinh