Đang tải dữ liệu...
Nhấn F5 nếu chờ quá lâu.
CHUYÊN MỤC
THỐNG KẾ TRUY CẬP
Đang truy cập: 13
Đã truy cập: 233580
LIÊN KẾT
Zalo:
- Facebook:
Phòng Quản Trị Vật Tư
      Giới thiệu

1. Chức năng:     

Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng quản lý các mặt công tác về quản trị, vật tư, quản lý bán điện sinh hoạt, quản lý cung cấp nguồn nước sạch, quản lý mạng điện thoại, hệ thống tăng âm loa đài, quản lý nhà ăn tập thể, y tế và các hoạt động dịch vụ sản xuất trong trường.

2. Nhiệm vụ:

2.1. Công tác vật tư

- Xây dựng kế hoạch về tài chính để mua sắm vật tư, thiết bị phục vụ theo yêu cầu của công tác và nhiệm vụ đào tạo.

- Mua và cấp văn phòng phẩm cho lãnh đạo, các khoa và các phòng chức năng.

- Xây dựng định mức tiêu hao, quản lý và cấp phát vật tư phục vụ đào tạo và các hoạt động khác trong Nhà trường.

- Theo dõi tổng hợp kho vật tư hàng hoá, lập các phiếu xuất, nhập vật tư theo đúng quy định chung, thường xuyên theo dõi giữa sổ sách và thực tế, kiểm tra chất lượng và giá cả vật tư nhập, xuất  kho.

- Cập nhật theo dõi và thực hiện quyết toán vật tư hàng tháng, quý theo quy định hiện hành.

2.2. Quản trị, đời sống y tế

- Theo dõi và quản lý toàn bộ tài sản trong nhà trường, có kế hoạch bổ sung mua sắm các phương tiện làm việc cho các đơn vị và kiến nghị với Hiệu trưởng để xử lý các trường hợp thực hiện sai quy định về sử dụng và bảo vệ tài sản chung của nhà trường.

- Quản lý hội trường và toàn bộ các phòng học lý thuyết

- Quản lý sửa chữa bàn ghế, bảng, bục của các phòng học lý thuyết và các phòng làm việc của lãnh đạo và các đơn vị.

- Quản lý sửa chữa các công trình kiến trúc trong toàn trường.

- Quản lý chăm sóc các bồn hoa, cây cảnh, cây xanh.

- Quản lý việc đóng, mở cửa và tắt đèn, quạt các phòng học lý thuyết.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác vệ sinh môi trường, ký kết hợp đồng thuê mướn nhân công làm vệ sinh và giám sát việc thực hiện.

- Quản lý, lắp đặt sửa chữa hệ thống điện, điện thoại nội bộ và hệ thống tăng âm loa đài của nhà trường.

- Lập hệ thống thông tin chỉ dẫn trong toàn Trường.

- Quản lý lắp đặt các thiết bị gắn với các công trình kiến trúc

- Quản lý các sân bãi để xe, tổ chức giữ xe của học sinh sinh viên và khách (hoạt động có quy định riêng).

- Trang bị các đồ dùng quản trị cho các đơn vị trong Trường.

- Quản lý bán điện, sửa chữa, thay thế hệ thống đèn chiếu sáng, hệ thống cung cấp điện phục vụ dịch vụ sản xuất, sinh hoạt của các hộ tập thể và gia đình.

- Quản lý sửa chữa các thiết bị của trạm bơm nước, đường nước, đồng hồ nước phục vụ cho yêu cầu sinh hoạt của toàn trường.

- Là ủy viên thường trực ban phòng chống bão lụt và ủy viên trong hội đồng đền bù và thanh lý tài sản của nhà trường.

- Chủ trì công tác kiểm kê tài sản hàng năm.

- Quản lý tài sản cố định và không cố định, lập và quản lý thẻ vật tư tài sản của toàn trường.

- Thực hiện nhiệm vụ khám chữa bệnh ban đầu và quan tâm chăm sóc sức khoẻ cho cán bộ công nhân viên và học sinh, sinh viên.

- Công tác y tế, kiểm tra vệ sinh công nghiệp, vệ sinh môi trường, mua thuốc và cấp phát thuốc cho cán bộ công nhân viên và học sinh, sinh viên trong Nhà trường.


       Danh sách cán bộ
Hình ảnhHọ và tênHọc vịChức vụEmail
 Lê Sơn Hải Trưởng phòng 
 Đặng Thị Dung   
 Nguyễn Đức Lợi   
 Trần Thị Thắm   
 Đào Ngọc Quỳnh   
 Hoàng Thị Thanh Nga   

Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định
Nam Dinh Industrial College

Cầu Giành - Km06 - QL 10 - Xã Liên Bảo - Huyện Vụ Bản - Tỉnh Nam Định

ĐT: 0228.3849581 Fax: 0228.3843051 Email: cnd@cnd.edu.vn
Copyright © 2014 - Nguyễn Thanh Bằng - Administrator@cnd.edu.vn

Lên đầu