Đang tải dữ liệu...
Nhấn F5 nếu chờ quá lâu.
CHUYÊN MỤC
THỐNG KẾ TRUY CẬP
Đang truy cập: 15
Đã truy cập: 233551
LIÊN KẾT
Zalo:
- Facebook:
KHOA CƠ KHÍ & ĐỘNG LỰC
      Giới thiệu

     Khoa Cơ khí và động lực có chức năng: Quản lý tổ chức đào tạo chuyên ngành cơ khí, cơ khí chế tạo, cơ khí sửa chữa, cơ khí động lực, công nghệ đóng tàu cho hệ Cao đẳng, hệ Trung cấp

- Tổ chức thực hiện quá trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của nhà trường.

- Quản lý tổ chức giảng dạy chuyên ngành cơ khí, cơ khí chế tạo, cơ khí sửa chữa, cơ khí động lực, công nghệ đóng tàu cho hệ Cao đẳng, hệ Trung cấp

- Quản lý toàn diện giáo viên, viên chức và học sinh sinh viên, quản lý chất lượng, giải quyết nghỉ phép cho viên chức và HSSV theo quy định của nhà trường, đề nghị khen thưởng, kỷ luật viên chức và HSSV.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ cho giảng viên chính và cán bộ công nhân viên thuộc khoa.

- Trên cơ sở kế hoạch của phòng Đào tạo, Khoa phải chịu trách nhiệm chính cùng phối hợp với các đơn vị nghiên cứu khoa học, tổ chức sản xuất tại các doanh nghiệp.

- Tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao và các hoạt động vui chơi giải trí trong khoa và tích cực tham gia các hoạt động của nhà trường.

- Tự chịu trách nhiệm về chất lượng đối với các chuyên ngành đào tạo trước Hiệu trưởng.

- Biên soạn chỉnh lý chương trình, giáo trình các môn học của các chuyên ngành cơ khí và động lực. Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập và xây dựng kế hoạch bổ sung mua sắm, sửa chữa thiết bị máy móc, vật tư phục vụ cho quá trình đào tạo.

- Quản lý cơ sở vật chất, các trang thiết bị, các phòng thí nghiệm,

- Quản lý, tư vấn, tổ chức thực hiện, các chương trình phát triển ngành cơ khí và động lực của nhà trường.

- Thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học.

- Ký kết và thực hiện các hợp đồng gia công cơ khí, làm mô hình học cụ phục vụ cho quá trình thực hiện nhiệm vụ đào tạo của Khoa.

- Tham gia hợp tác quốc tế.

- Thực hiện các nhiệm vụ công tác khác do Hiệu trưởng phân công.


       Danh sách cán bộ
Hình ảnhHọ và tênHọc vịChức vụEmail
 Bùi Huy TưởngThạc sĩPhó Trưởng khoa 
 Nguyễn Việt AnhThạc sĩ  
 Nguyễn Ngọc BảoThạc sĩ  
 Lê Văn Chiến   
 Trần Xuân Dũng   
 Tống Minh Hải   
 Dương Văn Tiên   
 Trần Quang Hải   
 Đinh Văn Hiếu   
 Cao Mạnh Hùng   
 Nguyễn Lương Huy   
 Hoàng Thị Loan   
 Bùi Ngọc Luận   
 Vũ Văn Ngưu   
 Phan Tiến Nhã   
 Phạm Văn Phong   
 Hoàng Văn Phòng   
 Bùi Thị Quế   
 Nguyễn Xuân Trưởng   
 Đào Xuân Tứ   
 Trần Văn Vượt   

Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định
Nam Dinh Industrial College

Cầu Giành - Km06 - QL 10 - Xã Liên Bảo - Huyện Vụ Bản - Tỉnh Nam Định

ĐT: 0228.3849581 Fax: 0228.3843051 Email: cnd@cnd.edu.vn
Copyright © 2014 - Nguyễn Thanh Bằng - Administrator@cnd.edu.vn

Lên đầu