TIN TỨC - SỰ KIỆN

Triển khai hệ thống quản lý sách, tài liệu của Trung tâm thông tin thư viện

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị. Trung tâm thông tin thư viện đã xây dựng và triển khai hệ thống quản lý sách, tài liệu tại Thư viện. Hệ thống đang đưa vào sử dụng, trong quá trình thử nghiệm có những sai sót rất mong được sự đóng góp của các thầy/cô và các em sinh viên.

THÔNG BÁO

Tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 2

Tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 2(Chinhphu.vn) - Thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Sách Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các Sở Giáo dục và Đào tạo, các đại học, học viện và các trường đại học, cao đẳng phối hợp với các cơ quan chức năng, các tổ chức chính trị-xã hội trên địa bàn tổ chức tốt các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 2.

Skip Navigation Links
Giới thiệu Trung tâm thông tin thư viện

Tuyển sinh