THỜI KHÓA BIỂU

Tuan 29 ap dung tu ngay 26/2/18 đến 4/3/18 (NC)   (2/1/2018)

Tuần 25 áp dụng từ ngày 29/1/18 đến 4/2/18 (NC)   (1/26/2018)

Tuan 24 ap dung tu ngay 22/8/18 đến 2818/18 (NC)   (1/22/2018)

Tuần 22 áp dụng từ ngày 8/1/18 đến 14/1/18 (NC)   (1/12/2018)

Tuần 23 áp dụng từ ngày 15/1/18 đến 21/1/18 (NC)   (1/12/2018)

Thòi khóa biểu cao đẳng khóa 57 học kỳ II (2017-2018) chính thức   (1/5/2018)

Tuần 21 áp dụng từ ngày 1/1/18 đến 7/1/18 (NC)   (1/2/2018)

Thòi khóa biểu cao đẳng khóa 56 học kỳ II (2017-2018) chính thức   (1/2/2018)

Tuần 20 áp dụng từ ngày 25/12/17 đến 31/12/17 (NC)   (12/22/2017)

Tuần 19 áp dụng từ ngày 18/12/17 đến 24/12/17 (NC)   (12/15/2017)

Tuan 18 ap dung tu ngay 11/12/17 đến 17/12/17 (NC)   (12/8/2017)

Tuần 17 áp dụng từ ngày 4/12/17 đến 10/12/17 (NC)   (12/1/2017)

Tuần 16 áp dụng từ ngày 27/11/17 đến 3/12/17 (NC)   (12/1/2017)

Tuần 14 ,15 áp dụng từ ngày 30/11/17 đến 26/11/17 (NC)   (11/15/2017)

Tuần 13 áp dụng từ ngày 6/11/17 đến 12116/17 (NC)   (11/3/2017)

cập nhật lịch điều chỉnh từ tuần 13 đến hết tuần 18/ các lớp cao đẳng khóa 57 học tập tại trường   (10/26/2017)

Tuần 12 áp dụng từ ngày 30/10/17 đến 5/11/17 (NC)   (10/26/2017)

Tuần 11 áp dụng từ ngày 23/10/17 đến 29/10/17 (NC)   (10/19/2017)

Tuan 10 ap dung tu ngay 16/10/2017 đen 22/10/2017   (10/13/2017)

Tuần 9 áp dụng từ ngày 9/10/17 đến 15/10/17 (NC)   (10/5/2017)

Tuần 8 áp dụng từ ngày 2/10/17 đến 8/10/17 (NC)   (9/27/2017)

Tuan 6+7 ap dung tu ngay 18/9/17 đến 1/10/17 (NC)   (9/21/2017)

Tuần 5 áp dụng từ ngày 11/9/17 đến 19/9/17 (NC)   (9/11/2017)

Tuan 3+4 ap dung tu ngay 28/8/17 đến 10/9/17 (NC)   (8/25/2017)

Lịch ôn thi tốt nghiệp phần văn hóa khóa 57 hệ (9) Hk I (2017-2018)   (8/9/2017)

ĐỐI TÁC
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập: 83